PolyU at CL-SciSumm 2016

Ziqiang Cao, Wenjie Li, Dapeng Wu