Context-Dependent Translation Selection Using Convolutional Neural Network

Baotian Hu, Zhaopeng Tu, Zhengdong Lu, Hang Li, Qingcai Chen