HANSpeller: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction

Jinhua Xiong, Qiao Zhang, Shuiyuan Zhang, Jianpeng Hou, Xueqi Cheng