A System Framework for Integrated Synthesis of Mandarin, Min-Nan, and Hakka Speech

Hung-Yan Gu, Yan-Zuo Zhou, Huang-Liang Liau