Fast Computing Grammar-driven Convolution Tree Kernel for Semantic Role Labeling

Wanxiang Che, Min Zhang, Ai Ti Aw, Chew Lim Tan, Ting Liu, Sheng Li