Constructing Taxonomy of Numerative Classifiers for Asian Languages

Kiyoaki Shirai, Takenobu Tokunaga, Chu-Ren Huang, Shu-Kai Hsieh, Tzu-Yi Kuo, Virach Sornlertlamvanich, Thatsanee Charoenporn